torsdag 11. februar 2010

observasjonsbesøk torsdag 11 februar

Klasse 8 A og B fra Sannidal ungdomskole var en tur og fikk en omvisning på stjernehimmelen.
Mars og oriontåka ble viet mest oppmerksomhet, i tillegg til å bli litt kjent på stjenehimmelen

En fin og disiplinert gjeng


bålfyringsplassen


Rundt 10 minusgrader, da var det godt å ha et bål å varme seg ved, og noe å steke.
Planetstien ble også brukt av noen for å få beveget seg litt.

tirsdag 9. februar 2010

observasjon mandag 8 februar 2010

Få observasjons kvelder de siste månedene pga meteorologiske fenomen, det har bare blitt noen få sporadiske private observasjoner. Fortsatt ugjestmildt å være hobbyastronom, denne kvelden vi treffes krøp gradestokken raskt ned under 10 kalde. Vi stod ikke så lenge da. Brukte mest tid på mars, som er flott nå. Så tydelig den hvite polkalotten og et par mørke felter

Mars. Foto: Nasa


Liten sveip over stjernehimmelen ble det, her Juletrehopen.
(juletreet med toppen ned som det sees i et teleskop)

Så måtte vi en tur innom Oriontåka og M78

Til stede T.E,T.J og J.Å.P. Brukte 2 refraktorer, 100mm og 110mm.